Oferta cenowa
Proponowane przez nas wynagrodzenie za zarządzanie ustalane jest każdorazowo w drodze negocjacji, a ostateczna cena zależna jest od wielu czynników, w tym od wielkości nieruchomości, ilości lokali, stopnia zaawansowania technicznego i wyposażenia w różnego rodzaju instalacje i urządzenia, sytuacji prawnej oraz oczekiwań samych właścicieli.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem oferty cenowej prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem.
 
  © phu DoMoD 2013 | wszelkie prawa zastrzeżone