Obsługa księgowa
• rozliczanie opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, mediów oraz funduszu remontowego,
• prowadzenie dokumentacji rachunkowo - księgowej dla Wspólnoty zgodnie z przepisami rachunkowości,
• prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa,
• prowadzenie imiennej ewidencji opłat wnoszonych przez właścicieli lokali,
• prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
  © phu DoMoD 2013 | wszelkie prawa zastrzeżone